Hej, någon som vet hur kvaliteten är på dia- och färgnegativframkallning av 120-film hos RP-fotolab i Göteborg? Utförs Crimsons diaframkallning måhända av RP-fotolab? Jag har läst i annat forum att Crimson skickar filmerna till Göteborg. Vanligtvis läser man att Crimson skickar till Diabolaget med jag får inte ihop det med prisskillnaden då Diabolaget är klart dyrare än Crimson.