Quote Originally Posted by hka View Post
Het gaat niet specifiek om het aandeel Kentmere maar om het wereldwijde ge(ver)bruik van fotopapier. Dat aandeel ligt beduidend lager dan in de gloriejaren. Niet voor niets stopten Kodak, Agfa en Forte (weliswaar om verschillende redenen) hun aktiveiten op dit gebied. Die koek is dan weliswaar verdeeld onder de huidige aanbieders maar grosso modo is het allemaal bij elkaar nog maar 50% van toen...
Kodak heeft op het gebied van zwart-wit papier al heel lang niets gepresteerd. Agfa en Forte waren belangrijke spelers. Maar, in de westelijke wereld was het in wezen Agfa, als het om kwaliteitspapier ging.
Maar als je de situatie van het bariet-papier bekijkt, zou ik niet graag naar 1980 teruggaan. De vraag naar bariet was zo sterk dat zelfs Kodak weer is gaan produceren: het elite papier. Geen groot succes, want kodak had iedereen met kennis naar huis gestuurd.
Het is een medaille met vele kanten. In ieder geval wordt er, al dan niet met succes, veel werk gestoken in de ontwikkeling van bariet, en dat is een mooie investering.

Jed