Quote Originally Posted by Robbedoes View Post
Hmmmm, de meningen lopen een beetje uiteen en ieder nadeel heb z’n voordeel...
Ik ga verder even uit van het gebruik voor de papierontwikkeling.
De fixeer van Moersch heeft de volgende pH waarden:
Basisch pH 7,5-8
Zuur pH 6,0-6,5
Volgens mijn bescheiden chemie kennis liggen pH 7,5 en pH 6,5 niet ver af van neutraal.
Jed heeft het, v.w.b. het stopbad, over “teisteren bij pH 4,2”. Ik neem aan bij pH 4,2 en lager.
Ik weet echter niet wat de zuurgraad van een gemiddeld stopbad is.

Verder lees ik in de reactie van Gary dat een zuur fixeerbad de gelatine harder maakt. Geldt dit ook bij papier?

Tot straks,

Rob
Als een fixeer een pH tussen de 7,5 en 8 ligt is dit zwak basisch en correct.

Als de pH=4,2, deformeert gelatine niet. Bij afwijkende waarden voor de pH is dat wel het geval. Die deformatie probeer je zoveel mogelijk te vermijden, maar je kunt nu eenmaal niet alle processen bij die pH laten verlopen.

Het harden van de gelatine berust op een wijziging in de structuur van de biopolymeren van de gelatine. Deze wijziging is het gevolg van een chemische reactie. Of er harding in een fixeerbad plaats zal vinden, hangt van de samenstelling van het fixeerbad af. Zo kun je ook harding in de ontwikkelfaze hebben.

Jed