Foto komposition av Ulf Sjöstedt på Bokforlaget Spectra, Halmstad. Med studieplan for 12 sammankomster a 2-3 timmar.
Språk: Svensk. ISBN 91-7136-353-X