Takk for informasjonen og linken, Johannes.
Mine tyskkunnskaper sto til to på videregående skole, og er nå forsvunnet helt. Men det er jo en link der til en side som også har engelsk tekst.

Lurte på å begynne å bruke Macodirekt som leverandør.
Ser ut til at filmen har de samme lave prisene som Silverprint i London. Og her kan jeg jo også få tak i kjemikalier.

Tidligere holdt jeg meg stort sett til Foto-import.
Går vi alle over til utenlanske leverandører, vil jo de norske dø.
Men prisforskjellen er såvidt stor, at jeg velger disse utenlandske leverandørene.

Antar at du har prøvd å kjøpe fra disse og håper du har gode erfaringer?

mvh
OM