zie het boek van A. Adams "The Negative"
appendix 1 pagina 239
"Film Testing Procedures"