De vraag van Kwiebus vraagt volgens mij geen hoge school oplossing maar een praktisch werkmodel om op gang te komen.
Het meeste van bovenstaande informatie is voor "leken" dan ook nauwelijks begrijpbaar. (Bij die "leken" reken ik ook mezelf maar even).
Kan me de bezorgde opmerking van Mike dan ook heel goed voorstellen.
Mijns inziens zijn we beter geholpen met een simpelere benadering. Nu blijft er zoveel onduidelijkheid over dat het meer onbegrip oplevert dan oplossingen.
Misschien zomaar een gedachte die in me opkwam na dit alles gelezen hebbende...