Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
Gilbert, het verschil tussen de methode gepubliceerd door Kodak en de fotovakschool methode zit hoofdzakelijk in de beperking, die Kodak aangeeft dat iedere verandering, bijv. in het objectief andere resultaten kan opleveren. Bovendien gaat Kodak van full-scale relevante onderwerpen uit. Kleine wijzigingen kunnen belangrijke gevolgen hebben.
Jed, waaruit concludeer jij dat de FVS iets anders zou beweren?