Ik geloof dat het doel van de optimalisatiemethode nog niet echt duidelijk is. En omdat het een belangwekkend onderwerp is, ga ik er nog verder op in.

De fotovakschoolmethode FVS, maakt een ring around en optimaliseert voor een bepaalde film ontwikkelaar, onderwerp, optiek etc. Perfect voor vakfotografen, die zich met n onderwerp, zoals productfotografie, portretfotografie etc. bezig houden. Wat je nodig hebt is herhaalbare kwaliteit.
Ik ken een productfotograaf (met fotovakschool), die deed zijn werk geweldig. Totdat die fotograaf op een goede dag een baby kreeg, en toen bleek dat hij nog geen behoorlijke babyfoto kon nemen. Herhaalbaarheid van kwaliteit deed er niet toe. het is de juiste kwaliteit als je je met verschillende onderwerpen en omstandigheden bezighoudt. [ Ditzelfde wordt door Kodak overigens ook in andere bewoordingen gezegd].

Nu zijn wij in het algemeen geen professionele fotografen, die de hele dag hetzelfde doen. Onze landschappen, portretten, apparatuur, licht, alles wisselt continu. Je zou vele ring-arounds moeten maken. Zoveel dat je met niets anders meer bezig bent. Daarom heb ik al lang geleden gekozen voor een oude beproefde optimalisatiemethode. En ik heb door de jaren heen de waarde ervan leren schatten. Zo hoef je voor kleinbeeld maar n ronde te doen en dan kun je er verder wel mee toe. Maar ben je met grootbeeld bezig dan stel je de zaken steeds weer bij. De verklaring is eenvoudig: als de kwaliteit hoog is moet je bijstellen om een optimum te halen. Bij kleinbeeld is de beeldkwaliteit lager en is er niet veel te optimaliseren. Hetzelfde zie je in de kleurenfotografie, een dia op grootbeeld vereist een belichting op 0,1 stop. Bij kleinbeeld komt het niet zo nauw.
En van mijn argumenten om grootbeeld te doen is dat je tot die optimalisatie wordt gedwongen. En dit is een onschatbaar leerproces. Het leert je denken in beeldkwaliteit, dat moet functionneren in het grotere geheel van de totale compositie. Dat dwingt je tot bewust waarnemen.
Middenformaat zit tussen grootformaat en kleinbeeld in, wat betreft de optimalisatie. Ik merk dat de ervaring, die ik opdoe met grootbeeld onwillekeurig terugkomt in de opnamen in het middenformaat. Die ervaring wordt een deel van jezelf en wordt verkregen in het optimalisatieproces. Je hoeft geen meester-gezel verhouding te hebben. Je kunt het ook autodidactisch opdoen. In mijn geval is het zo verlopen. In de meester-gezel situatie zal het proces wel sneller verlopen.

Jed