Wegens...o.a. tijdgebrek gaat mijn doka eruit. Dat houdt in dat mijn 'speciale' papieren opgeruimd worden...voornamelijk 40x50 (ook groter en kleiner): Good old Kentmere Kentona en Art Classic, MACO, Bergger, Forte, Agfa en of course....veel Ilford

Jacques