Harry bedankt voor je bemoedigende woorden. Zoals je zult begrijpen
kan ik op die het ogenblik best gebruiken.
Kom uitvoerig terug op Roelfsema en film testen.
m.vr.gr. Theo
P.S. Indien ik het niet verstandig is op Apug het over fotografie te
hebben heb je dan een tip waar over dan wel?