Quote Originally Posted by Willie Jan View Post
Ik twijfelde al een tijdje omtrent het kentmere papier. Ik vond het "te slap". Toen ik hoorde dat het mcp312 weer werd gemaakt, heb ik wat test materiaal laten komen. Inderdaad is het eindbeeld wat je mooi vind iets wat tussen je oren zit. Wat R J Henry deed is afdrukken tonen aan een panel die dan de "mooiste" er uit haalden en hij zo een beeld kreeg van wat de mens gemiddeld mooi vind.
Dat is de kern van de zaak. Wat je mooi vind, zit tussen je oren. Dat kan van persoon A tot persoon B verschillen. Ieder moet dat voor zichzelf moeten uitmaken, als hij zijn eigen weg wil volgen.
Reeds in de 60 er jaren zijn panel onderzoekingen geweest. Deze resultaten waren voor commerciele doeleinden bedoeld. Een fabrikant of commerciele fotograaf wil weten waar de zwaartepunten van waardering liggen.. Daar richten zij hun fabrikage van de fotografische produkten op in. Maar voor reclame en andere 'boodschappen, waar fotografie een rol speelt', is dit ook van belang.
Maar goed, dit zijn twee verschillende zaken. In het ene geval maak je iets dat je zelf mooi vind, in het andere geval stem je het resultaat op de toeschouwer af. Je bepaalt zelf welke weg je vervolgt.

Jed