Du får prøve Plaubel-holderne. Går ikke de, har jeg til å dele med meg.