Quote Originally Posted by Willie Jan View Post
Waar henry eigenlijk op doelt is dat je niets klakkeloos moet aannemen.
Zo werd mij in het verleden verteld dat een multigradekop hetzelfde resultaat kan leveren als een condensor.
Na eigen onderzoek blijkt dit dus niet waar. Zo zijn er nog 1000 punten die je kan aflopen om alles te optimaliseren en je kwaliteit optimaal te krijgen.
Ik heb het boek van Henry nooit bekeken, maar de bronnen wat betreft de panelaanpak ken ik.
De opmerkingen, die jij maakt naar aanleiding van het boek kan ik alleen maar onderschrijven. Je kunt vele zaken optimaliseren om de beeld kwaliteit optimaal te krijgen. Of je dat ook doet is een tweede. Dat is ieders eigen beslissing.
Maar stel je voor dat er niet zovele optimalisatie-parameters waren; hoe zou je dan ooit zo een complex geheel als 'de wereld om ons heen' en de complexe menselijke geest, die dat beoordeelt optimaal in beeld moeten brengen? Het is te vergelijken met de complexe biologische wereld, die door een complex geheel als het DNA wordt bepaald.

De simplificaties in de digitale fotografie zijn de oorzaak van de beperkingen in die soort van fotografie. Voor diegene die met die beperkingen kunnen leven, zal de digitale fotografie voldoende zijn. Voor degene, die niet met die beperkingen kunnen leven, grijpen naar de analoge fotografie, met een eindeloze diversiteit. Ik begrijp dat Henry ons op die eindeloze diversiteit in instrumentele zin wil wijzen. Wat er tussen onze oren plaats vindt, daar kan geen boek je wijzer in maken. Dat moet je zelf uitmaken en met de beschikbare middelen tot beelden verwerken. Het optmalisatieproces is niet moeilijk; het kost wel wat tijd.

Jed