Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
Het optmalisatieproces is niet moeilijk; het kost wel wat tijd.
Jed
Klopt. Echter ik wil dit niet in het oneindige doorvoeren. Ik wil dus eenmalig e.e.a. nakijken en daarna aan de slag gaan..

Zoals mijn vrouw zegt als ik haar een technisch perfecte plaat laat zien: "en wanneer ga je nu een mooie foto maken?"