Quote Originally Posted by Willie Jan View Post
Ik heb gisteren een stuk gelezen dat een film per vierkante millimeter 6.9 biljoen kristallen bevat. Dus voordat een digiprul dit kan benaderen...
Willie Jan, de kleinste eenheid van een film is toch echt de korrel. Deze wordt i.t.t. de digitale fotografie niet softwarematig opgewaardeerd. Maar laten we niet verzanden in vergelijkingen tussen gereedschappen.