Quote Originally Posted by Merlin View Post
Willie Jan, de kleinste eenheid van een film is toch echt de korrel. Deze wordt i.t.t. de digitale fotografie niet softwarematig opgewaardeerd. Maar laten we niet verzanden in vergelijkingen tussen gereedschappen.
Jaap, de korrel is niet de kleinste eenheid. De korrel is een agregaat ( clumping) van kristallen. De kristallen worden wel vergeleken met pixels. Een betere vergelijking is mogelijk een vergelijking met de elementen die in de nanotechnologie worden gecreeerd.

Belangrijker is echter om te weten wat dit praktisch te betekenen heeft. Door al die biljoenen kristallen, die zich op zijn beurt manifesteren in korrels van allerlei soort, krijg je een rijkdom en enorme diversiteit aan mogelijkheden voor het uiteindelijke beeld. [ Dat is ook de basis van de nanotechnologie].
Het is nu de kunst die rijkdom en enorme diversiteit uit te buiten.

Bij de filmkeuze kies je de soort kristallen en in het ontwikkelproces worden de bouwstenen van het uiteindelijke beeld gemaakt en gepositioneerd. Dit is bepalend voor de 'appearance' van het beeld. Vergelijk dat maar als het verschil tussen een huis van rotsblokken en een huis van baksteen.

Met deze toelichting heb ik de relevantie van Willie-Jan zijn opmerking aangegeven. Maar ik ben het met Wilbert eens dat de discussie aan het verzanden was en dat je dat beter op een andere plek kunt voortzetten. En, dat is eerder aangegeven, zal in 'petit comité' ( mondelinge communicatie) gebeuren.

Jed