Ruud, op jouw advies ben ik even naar
Durst geweest. Zoals ik reeds vermoedde
ze vermelden alleen maar GEBRAUCHSANLEITUNGEN
Van wat ik van Gary begrepen heb is het vanwege de
vele typen zinloos.

THeo