Thomas, tiden må bare modnes litt. Larvik er jo ikke langt borte.
På gjensyn!!
Johs