Quote Originally Posted by th. van Kints View Post
Selectief meting noemt Leitz ook wel spot meting. Mijns insziens klopt dit niet helemaal want spot meting is dacht ik meten met 1 graad.
Indien jij met een los belichtingsmeter werkt, wordt bij dit meettoestel aangifte gedaan van de meethoek. Dichtbijliggend, want er is meestal niet veel keuze van optiek (max. drie).

Bij een SLR met TTL-meeting ben jij afhankelijk van de lens. Een goede manier om de meethoek aan te geven zou zijn als fractie van de beelddiagonaal.
(Maar men kan het ook mouelijk doen: Canon T-90, waar de meethoek wordt aangegeven als percentage van het beeldoppervlak.)