Oh jeh, kennelijk heb ik me vergist. Israel schijnt niet mogeljk te zijn.
Wel weet ik dat ik naast Rochester 3 andere productielanden ben tegen gekomen. Ik beloof voortaan beter op te letten. Wel kijk ik uit naar dat derde land. Blijft desondanks niet mijn voorkeur hebben.
Mijn verontschuldigingen.
Theo