Deel 2 – De processor – “HET DRAADJE”

Alvorens hier aan te beginnen had ik mij als voorwaarde gesteld:

In het bezit te zijn van een duidelijk schema.
De wetenschap dat de desbetreffende i.c.’s nog te verkrijgen zouden zijn.
Een betrouwbare voeding die de 4 spanningen geeft die nodig zijn.

HET SCHEMA / I.C.’S
Zoals boven aangehaald bleek het Ilford schema dat Marco op internet te voorschijn had
getoverd niet in overeenstemming te zijn met zijn processor. Avonden lang was ik met dit schema mijn bed ingedoken om mij in dit schema te verdiepen. Op Google het functioneren
van de i.c.’s opgezocht. Het functioneren zat reeds aardig in mijn brein. Achteraf zinloze energie. Pogingen van Marco bij Ilford om aan het juiste schema te komen liepen op niets uit.
Toen ik het toetsenboard van de printplaat verwijderde sloeg de schrik om mijn hart. Een
dubbelzijdige print waarvan alle contacten waren doorgemetaliseerd. En GEEN schema.
Wat te doen indien een i.c. met 40 poten vervangen moest worden zonder schade aan de printplaats aan te brengen. Op het juiste moment kwam mijn buurman die dezelfde
electronica ambities heeft. Hij had problemen met een printplaat van zijn cruise-control van zijn Mercedes. Afgesproken we zouden samen eventueel deze klus klaren. Pootjes doorknippen. Restant van de pinnetjes los solderen. Met litze zuiver maken en eventueel met
luchtdruk (spuitbus) de contacten verder open maken. Nieuwe i.c.’s echter via voetjes monteren. Marco begon zich al druk te maken of er daar wel genoeg ruimte voor was!!!!!!
Verder gaan was een vraag die oprees.

Marco had inmiddels zijn printplaat gescand. Beide zijden. Deze op A3 formaat tot een geheel gecreëerd. Werkelijk vakwerk. Zo kon ik de layout in een blik van twee zijden bekijken. Echter dit is toch iets anders dan een schema. Uit een mail van mijn electronica shop bleek dat
van de 6 i.c’s er 5 in voorraad waren, € 16,50. Dit was te doen. De 6e was vrij prijzig. Die zouden we eventueel via mijn schoonzoon uit America laten komen. Marco had een prijs gezien van € 5,00. We hadden afgesproken in het uiterste geval eerst de 5 goedkope i.c.’s in een keer te vervangen en dan het resultaat afwachten.

DE VOEDING
Dat zware ding opsturen zag Marco niet zo zitten.
Zonder kon ik niet. Er zat niets anders op dan zelf iets in elkaar zetten.
De voeding moest leveren 12v, 5v, neg. 5v gelijkspanning en 12v wisselspanning
Dit vraagt om een trafo met midden aftakking vanwege de -5v en deze bezat ik niet.
De aanschaf van een trafo zou het kosten plaatje voor eenmalig gebruik danig beïnvloeden.
Ik bezat 2 identieke trafo’s van elk 2x 12v 0,4Amp. De originele voeding was gezekerd
met 1 Amp. Echter 2 trafo’s bij elkaar geeft geheid brom c.q. storing. Doch wie niet waagt die niet wint. Van elke trafo de 12v contacten parallel schakelen geeft 0,8 Amp. Dat moest volgens mij toerijkend zijn. Zo gedaan en de originele voeding identiek nagebouwd. Via de scope van mijn buurman de spanningen op kwaliteit gecheckt. Nu daar was mee te leven.
Nu kwam het moment van aansluiten . In het schema van Ilford zag ik enige slordigheden
En ik vroeg mij af of de contactnummers van de voeding ook overeenkwamen met het schema van de voeding. Ik was tenslotte bezig met spullen van een ander en dan is het
safety-first. Marco nogmaals de spanningen aan de contacten laten checken. Nu het moest goed gaan. Mijn zelfvertrouwen was inmiddels behoorlijk aangetast. Aansluiten!!
De schrik sloeg me om mijn hart. Gefluit, gepiep, displays op hol, een bleeper waar je gek van werd. Snel de voeding uit. Die is er geweest was mijn eerste gedachte. Gelukkig had ik de eprom er veiligheids halve uitgehaald. De eprom was wel te verkrijgen doch de Ilford programmatuur die daarin ligt opgeslagen niet.
Toch wilde ik perse weten of de spanningen op de juiste contacten aan de print lagen.
Doorgaan was de enige remedie. Bij de laatste spanning die ik controleerde constateerde
ik dat de 5v= niet doorkwam en die stuurt alle i.c.’s aan en ook de displays. Zo’n 80% van
het opgenomen vermogen was mijn vermoeden. Echter hoe kan dat. Ik heb toch de bedrading op doorlaat getest. (gebleeped!!) Nogmaals testen, bleek nog steeds in orde. Een raadsel
ontstond. Toch een koude las? Met mijn oogloupe de soldering bekeken en toen kwam de aap uit de mouw.
Van de ca. 6 draadjes (ik heb ze niet geteld) bleek er nog slechts een niet gebroken te zijn.
Dat ene draadje zorgde voor een doorlaat contact echter het vermogen kunnen leveren lukte niet. Het bewegen van de gebroken draadjes tegen de soldeerstrip verklaarde het op hol slaan. Het werd me allemaal duidelijk. Snel even een klodder soldeer er op, aansluiten,
en er kwam een smile op mijn gezicht. De code 5H en gradatie 2 kwam te voorschijn.
Het werkte.

1e Pinksterdag ’s-avonds om 10.35 belde ik Marco op. Hij moest maar wakker worden.
Echter meneer zat op zijn fiets en had die dag heerlijk aan het strand gelegen.
Was kennelijk bezig geweest met een voorstudie voor zijn volgende fotografische opnamen!!?? Het blijft nu eenmaal oneerlijk verdeeld in deze maatschappij.
Dat zijn apparaat werkte riep in eerste instantie ongeloof bij hem op.

Een vakman zou het waarschijnlijk anders hebben aangepakt. Maar ik was er.
En mijn zelfvertrouwen herstelde zich weer vrij snel.
Reactie van mijn Josine, mijn vrouw: HET ZAL JE WEEREENS NIET GELUKT ZIJN
En daar doe ik het maar mee.

Groetjes Theo

SLOTVERKLARING
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd deel ik mijn klantenkring mede
dat ik mijn foto technische service centrum ga sluiten. Ik dank iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen. Het gaat u goed in uw analoge loopbaan.
Theo

GEVRAAGD
Wie wil mij op sleeptouw nemen om mijn fotografisch inzicht (beeldvorming)op een
accepteerbaar niveau te brengen.? Enige weken Frankrijk kan bruin niet trekken.
Gaarne iemand uit de omgeving van West-Brabant. Dit is geen humor maar meen ik serieus.
Bij voorbaat dank
Theo