Quote Originally Posted by Ruud View Post
Ik heb bij mijn laatste afdrukken last van minikleine (speldprikken groot )bruine plekken op de afdruk
ik had verse fix aangemaakt,concentraat oud 1 jaar,is nog blank
hoe kan ik deze alsnog verwijderen.
ik vermoed zelf een fixeerfout ?????

ruud
Ik ken het probleem niet; maar moet eerst nadere informatie hebben. Zijn de bruine stippen slechts op ontwikkelde of niet-ontwikkelde delen, of zijn ze volkomen willekeurig verdeeld?

Stippen zullen in het algemeen het gevolg zijn van slechte ontwikkeling of fixeer door aanhechting van luchtbelletjes. Daarom moet je de baden, vooral aan het begin goed moeten bewegen om luchtbelletjes te verwijderen.
De plaats van de stippen lijkt mij bepalend of het fixeer dan wel ontwikkelbad de oorzaak is.

Jed