Quote Originally Posted by Merlin View Post
Ik denk dat je in de war bent met Digital ICE3.Zie ook wikipedia. Je kunt wel zeggen dat Silverfast het verschil is tussen de twee versies, maar daarmee impliceer je niet het opheffen van ruis, maar het be´nvloeden van alle soorten contrast, en alle andere bewerkingen die met Silverfast mogelijk zijn. Silverfast is naast driversoftware ook een (beperkte vorm van een) fotobewerkingsprogramma.
Zover mij bekend werkt Silverfast met het het stofverwijderingsprogramma iSRD. Een programma dat op allerlei plekken wordt gebruikt. Dus niet alleen door silverfast. Zie:
http://www.silverfast.com/show/silverfast-isrd/en.html. Ik neem aan dat de info op hun eigen website correct is.
Het is niet verwonderlijk dat dit programma het effect heeft dat we waarnemen. Of het gewenst is, is een andere zaak. Een ander aspect is, dat je naar mijn idee het silverfast programma niet naar je hand kan zetten. Een broncode ken ik niet. Dus wat er onterecht aan informatie verloren gaat bij gebruik van Silverfast, is niet te achterhalen. Ik geloof dat de opmerkingen van Harry het goed weergeven. Veel opties en je weet niet wat je doet.

Jed