Quote Originally Posted by Marco B View Post
Zoals anderen al gezegd hebben, een beeld hoeft niet perfect (in de technische zin - stofvrij, perfecte toonschaal e.d.) te zijn om toch een grote impact te hebben.

Marco
Een zwart-wit foto is van nature een persoonlijke interpretatie en daarmee een 'inperfectie' ten opzichte van het origineel. Het komt er, zo vind ik, op aan of de imperfectie een functie vervult in het gehele beeld. Die functie kan door een toeval zijn ontstaan en er is bewust voor gekozen. Maar al te vaak krijg ik de indruk dat het resultaat opgedrongen is aan de maker, die er eigenlijk ook geen raad mee weet.
Verder worden imperfecties structureel gebruikt. Is de korrel in wezen niet een imperfectie? Maar dan wel een imperfectie, die in belangrijke mate aan de uitstraling van het beeld bijdraagt.

Jed