Alternatief 1 lijkt mij het beste, alternatief 2 is niet aan de orde want ik studeer en woon dus op kamers. Ik heb simpelweg geen ruimte voor een doka. Alternatief 3, ach ja, als dat mij wat leek, wat zou ik dan op apug doen?

In ieder geval gedankt voor de tips!