Om de analoge fotografie op de kaart te houden moet je je richten op de scholen met jonge kinderen. Hen dmv voorlichting kennis laten maken met deze vorm van fotografie. In verschillende gemeenten zijn er allerlei instanties die creatieve faciliteiten aanbieden. Heb daarbij de indruk dat het veel meer instituten zijn die achteroverhangend wachten tot hun cursussen weer de minimale bezetting hebben, dan kunnen ze weer een jaar overleven. Echt de boer op gaan, zeg maar, is er niet bij. Enige tijd geleden heb ik met een dergelijk instituut een gesprek gehad en de mogelijkheid opperde bijv. één middag in de week de fotografie-afd. en de doka ter beschikking te stellen voor kinderen van de laagste klassen. Een gerichte werving aldaar kan de kinderen enthousiast maken. Mijns inziens begint daar de interesse. De meeste kinderen weet niet eens dat er iets als een filmpje bestaat...

Apug zal die rol nooit kunnen overnemen aangezien het allemaal individuen zijn die zich hier melden. Afgezien nog van alle zin en onzin die hier gebezigd wordt.
Als je sommige threads leest wordt je heen en weer geslingerd tussen allerlei meningen en bij de een is het zus en de ander beweerd precies het tegenovergestelde, zodat je er al helemaal geen brood meer van kunt bakken.
Maar die paar enthousiastelingen die hier acte de presence geven zetten niet écht zoden aan de dijk.