Det kan med tiden fastna smuts och emulsionsrester på spolen som ökar fruktionen och gör det svårt att få in hela filmen (ju mer film du får upp desto trögare går det).
Det är viktigt att hålla spolarna rena.
Viktigt också att spolen är helt torr.

Kolla så att spolen är ren och torr, men det kan vara bra att investera i en ny spole.