Quote Originally Posted by OMU View Post
Jeg drister meg til å foreslå lørdag 15. september som tidspunkt. OK?
OM
Et dristig valg, spesielt i 2009! Hva med lørdag 12. september?

Trond