Heisann, kunne godt tenke med en tur, kan uke 35,37,39,41 osv. Hadde vært fint å tatt med noe s/h bilder fra i sommer kanskje, litt bedre enn å se på scanna kopier.

Kent