Quote Originally Posted by OMU View Post
Ut i fra det som er skrevet over er vi nå fire som har anlednign lørdag 12.9.
Ellers så er det også fler som kan den 26.9.
Skal vi da gå for den 12.9.?
12.9 eller 26.9 er fint med mig.