Wilbert, waarschijnlijk off-topic zoals jullie dat noemen, maar er kunnen
situaties zijn dat je er niet toe komt. Door het enthousiasme en de inhoud van de "threats" hoop ik de sleur eens te kunnen doorbreken.
Theo