Nog wat tips:
  • Een pola filter werkt het sterkst in een hoek van 90 graden op de zon (rechte hoek).
  • Er zijn zgn. slim-versies in de handel die erg plat zijn. Dat is fijn als je een grote groothoek lens hebt.
  • Besef dat je (minstens) de helft van je licht wegvangt als je een pola filter gebruikt. Als dat belangrijk is, kijk dan ook eens naar grijs(verloop)filter.
  • Een pola-filter kan je het beste subtiel gebruiken, wat misschien wel voor alle filters geldt. Anders worden álle luchten donker, wat nou ook weer niet de bedoeling kan zijn...