Quote Originally Posted by th. van Kints View Post
???????????!!!!!!!!!!!!
Ik leerde iets anders.
In de standaardtaal zijn de hoofdtijden van wuiven zwak: wuifde - gewuifd. Volgens de naslagwerken wordt woof ook wel gebruikt, maar is die vorm vaak grappig bedoeld. Dat dat niet altijd het geval hoeft te zijn, met name bij samengestelde werkwoorden als wegwuiven, blijkt uit de volgende voorbeelden:
(1) Ik antwoordde dat alles in orde was en woof de man en zijn bezwaren met een handgebaar terzijde. (geen standaardtaal)
(2) Ze knikte en woof de jonge vrouw met een handgebaar weg. (geen standaardtaal)
(3) Ik ben slechtgelovig en sceptisch, dus ik woof zulk advies altijd weg. (geen standaardtaal)
(http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/925/)
(http://www.encyclo.nl/begrip/gewoven)


Maar tis net zo onzinnig om gewoven te gebruiken als voltooid deelwoord van wuiven als van weven. Daar moet ik je gelijk in geven.