In principe zijn er twee manieren voor toon-variatia:

-) de helderheid/kleur van de garens

-) de graad van dekking van de gebruikte garens op het bovenste vel (in analogie tot menging)

Maar misschien ook het gevormde oppervlak (structuur naar het driedimensionaal toe)