Harry, het is lang geleden dat ik geabonneerd was op Foto, destijds was daar D. Helfferich de man.
Heb hier veel kennis opgedaan. Ik herinner me een soortgelijk artkel. Daarin werd de nadruk gelegd
op reflectie tijdens het belichten van fotopapier richting plafond en retour en het advies was je
plafond boven je vergroter zwart te maken. Daarom zit er bij mij een stuk karton van 70x100 zwart
wel te verstaan welke in alle kleuren in hobby zaken te verkrijgen is.
Misschien ook iets voor jou.
Theo