Ik gebruik de Zonemaster II en ik ga ervan uit dat het 9 zones meet. Ofwel wat het aangeeft zijn net doortekende tinten. Behalve als de indicatorlamp flikkert. Ik zie ook niet dat de werking afwijkt van de Anapro, waar ik een voorloper van heb gehad.