Quote Originally Posted by AgX View Post
Ik kan op het netplek van Lee geen folie kokers for TL-buizen vinden.
Ziehier.