I'm not sure if I understand your question or if you understand English, but it looks like you're asking how long to put each film in Rapid Fixer. These are the times I use:
- HP5: 4-5 minutes.
- TMY2 ("TMAX 400"): 10 minutes.

Test with a small piece of undeveloped film, timing how long it takes to clear completely. Fix your film for twice as long as that:
fix time = 2x clear-test time
and discard your fixer when the clear-test time has doubled compared to when you first used it.

and care of babelfish:

I' niet zeker m als ik uw vraag begrijp of als u het Engels begrijpt, maar het kijkt als you' re lang vragend hoe om elke film in Rapid Fixer te zetten. Dit zijn the times I gebruik:
- HP5: 4-5 minuten.
- TMY2 (" TMAX 400"): 10 minuten.

Test met een reepje van onontwikkelde film, timing hoe lang het om duurt volledig te ontruimen. Bevestig tweemaal uw film voor zolang dat:
bevestig tijd = 2x duidelijk-testtijd
en verwerp uw fixeerstof wanneer de duidelijk-testtijd vergeleken heeft verdubbeld bij toen u het eerst gebruikte.