Het nadeel van plastic is dat het adsorbeert met een d (niet te verwarren met absorptie met een b). Dat is moeilijk schoon te maken en een vervuiling kan met andere pH vrijkomen. Daarom is het goed mogelijk dat er rare dingen gebeuren, zoals witte sliertjes. Je kunt het voorkomen door idd alleen fixeer in een fixeer kan aan te maken, maar ook door glas te gebruiken, wat veel minder adsorbeert.