Pieter, Soms kan het zijn dat de trekweerstand van de film in de cassette te sterk is (en de camera denkt dan dat hij einde rolletje is). Is er een optie waarmee je kan verhinderen dat de film automatisch terugspoelt ?