Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
Voor de calibratie gebruikte ik centen. een oude cent was 1,5 gram. Door zo nu en dan centen te wegen deed ik een hercalibratie.
Zie je wel, zelf chemie mengen kost maar een paar centen.
Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
Het industrieel mengen van vaste chemische stoffen is uiterst lastig.
Ik heb begrepen dat juist het ontmengen van stoffen het probleem is. Gooi maar een bak vol grote en kleine knikkers gemengd bij elkaar en beweeg er mee, je zult zien dat er spontaan ontmenging optreedt.