Merlin,
dat is des poedels kern. Zo dacht ik er later, voordat ik tot inkeer ben gekomen, ook over.
Wij maken van het forum een succes en leveren onbezoldigd onze bijdragen en moeten er nog voor betalen ook.
Nee, dank u...

Nog even een kleine aanvulling;
voor degenen die hier vanwege hun broodwinning mee praten op het forum en in die richting hun adviezen geven geldt mijns inziens wel dat je daarvoor wel subscriber zou moeten zijn.