Hey,

de Durst Printo doorloopmachine heeft een ontwikkelbad en een fixeerbad. Hoe doe je daar nu zwartwit in, zo zonder stopbad?