Het auteursrecht van de content behoort bij de individuele schrijver. Daar mogen anderen niet aan verdienen, zonder vooraf toestemming te vragen aan de schrijver van het stuk. Zolang mijn toestemming niet wordt gevraagd, mag deze tekst niet vermenigvuldigd worden of tegen betaling worden aangeboden. Ook als er wordt besloten Apug af te schermen van niet betalende lezers (en van Google en consorten), dan blijven de rechten van dit stuk bij mij belegd.

Als de eigenaar van een website geld wil, is de geŽigende weg om reclame te maken. Dat is te vergelijken met gedrukte magazines, waar de auteursrechten nog steeds bij de schrijver van de stukken ligt en tussen de stukken staat reclame. Niets vreemds, alleen worden auteurs meestal betaald voor het werk dat ze verzetten.

Ik klop deze tekst totaal belangeloos in. Maar ik hoef me dan ook niet te abonneren op een tijdschrift. Het is naar mijn mening zo, dat wanneer ik voor Apug moet gaan betalen, de verhouding zoek is. Ik mag belangeloos en gratis content aanleveren, maar ik moet er wel voor betalen. En de hele wereld kan meegenieten van wat ik doe, want iedereen kan meekijken of laten zoeken door Google. Dus gratis bijdragen aan een gratis forum, waar door de eigenaar aan wordt verdiend, toch?

Je plukt als eigenaar van het forum er de financiŽle vruchten van. Dan wordt je dus rijk van de content van anderen. Dat kan volgens mij alleen als de content ůf is betaald, ůf gratis is aangeleverd maar dat de auteur op een andere manier is gecompenseerd, bijv. door er gratis gebruik van te maken. Het maken van de inhoud en het bekijken van de inhoud moet gratis zijn. Er zijn diverse kranten die gratis zijn, op papier en op het web. Hoeveel mensen zouden er op abonneren als ze ervoor mochten betalen?

Het is een andere zaak als het magazine op het punt stond om failliet te gaan. Je vindt het jammer als het ter ziele gaat. In dat geval kan je betalen om het overeind te houden. Maar als er ineens erg veel reclame tussen de artikelen komt, weet je dat er geen financiŽel probleem is. Dan dient zich een andere situatie aan: dan wil je je geld terug.

Zo, ik denk voldoende stof voor deze discussie.