Hallo Jed, het is inderdaad een andere discussie en zou een aardig onderwerp kunnen zijn voor een ander draadje. De vraagstelling gaat echter over het wel of niet betalen en de commercie van zo'n website, misschien zelfs of content wel gratis moet zijn (titel).
Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
Zo kun je moeilijk de commerciele waarde van onze musea, scholen (van lagere school tot en met universitair) in een commerciele jas steken.
Er zijn musea die gratis te bezoeken zijn. Dan komt het geld van sponsors, net als de sponsors met reclamebalken die Apug steunen. Het staat los van de commerciėle waarde van museum of van Apug.

Ik heb schoolgaande kinderen. Aan mijn vrouw en mij wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd door school, naast het schoolgeld wat betaald wordt. Ik ben tegen een vrijwillige bijdrage (die ik wel afdraag). Voor de school betaal ik al, via mijn belastingen. Voor apug wordt al betaald door de bedrijven waar ik zaken van af neem. Dus ook mijn geld. Of ze willen graag mijn geld, en maken dus reclame voor zaken, waardoor ze van mij verdienen. (Ik schrijf het ongenuanceerd, maar dat maakt het punt duidelijk.)