Quote Originally Posted by gary mulder View Post
Als ik het goed lees bij apug terms of service -> user content; mag de eigenaar van de site doen wat die wil met onze bijdragen incl het verkopen.....


Ja, dat staat er, maar men mag er gewoon een vraagteken achter zetten, want die gebruiksvoorwaarden veronderstellen gewoon dat wij die rechten aan al die inhoud hebben.

Als we af stappen van het juridisch naar het ethisch vlak: In hoeverre is het inhoud van onze berichten überhaupt van ons of, bijvoorbeeld van een of ander auteur van een technisch leerboek, overgenomen? Wij kunnen zoiets moeilijk als eigen beschouwen. In het beste kunnen wij in die gevallen ons recherche of het in samenhang brengen van die informatie als eigen inbreng stellen.

Terug naar het juiridisch vlak: hier is het Nieuw-Zeelands recht van toepassing. Hoewel zeker, door de nieuwigheid van het fenomeen internet, buitenlandse beschouwingen hun intrede zouden vinden.


Maar, dit alles is van zulk algemeen belang dat ik het liefs op het algeheele forum zou willen discussiëren.
Ik ben benieuwd in hoeverre dan de aangehaalde amerikaans-nederlandse tegenstelling tot uiting zou komen.