Quote Originally Posted by AgX View Post
In de literatuur word he dynamisch bereik van het menseklijk oog me zo'n 1/20.000 aangegeven.
Dat zijn zo'n 13 stops.
En hier heb ik het allen maar over het kleurenzien.

Als ik het over het totaal dynamisch bereik heb, is dat een log. omvang van 14. Reken dat maar om in stops.


Wel vergelijken we hier luminantie met belichting, omdat film en sensoren integrerend werken.
Het dynamisch bereik (van 100% diffuse reflectie tot net doortekende schaduwen) is 7-8 stops. Je kunt het met een lichtmeter zo nameten. Het absolute bereik van het menselijk oog is veel groter, maar voor fotografie niet zo relevant.
Voor kleuren is het 5 stops (2,3 stop van 100% diffuse reflectie tot middengrijs en 2,7 stops van middengrijs tot diepe schaduw).
Boven de 100% diffuse reflectie heb je spiegeling, die wel wordt waargenomen, maar waarbinnnen niet meer wordt gedifferentieerd in de uiteindelijke normale druk. Al in de dertiger jaren is aangetoond dat men in de fotografie ver van het normale pad kan gaan met een foto van een brandende gloeidraadlamp, waarachter je de tekst van een krant kunt lezen(Hans Windisch). Over enige tijd, als we geen gloeidraadlampen meer hebben, zal dit een slecht voorbeeld zijn. Maar dan hebben we nog de astronomie, waar de extremen nog groter zijn.

Jed