Ofschoon er veel over chiaroscuro in het boek van Robinson is te lezen, zal ik een stuk citeren. Ik hoop dat het zo niet uit zijn verband komt. Bedenk hierbij dat dit manual geschreven is voor fotografen.
Chapter XXIV, Chiaroscuro
Robinson begint met een ander te citere; dat laat ik hier weg, omdat de inhoud weer terugkomt.

The natural and simple effect of light, with its attendant shadow on objects is given with greater truth by good photography than by any other method of delineation, although in ignorant hands it may degenerate into weakness, or, as is more often the case,,take the form of patches of black and white, unconnected by gradation. However, in these chapters, I assume that the student is a good manipulator, and has a sufficient technical knowledge to render it unnessecary for me to say anything on that part of the subject; I shall therefore confine myself to a consideration on how best light and shade so as to produce the most beautiful and striking pictorial effect. A knowledge of how to mass light and shade with its intermediate gradations, connecting one with the other, to which the name of chiaroscuro has been given.

Met deze inleiding heeft Robinson aangegeven, wat onder chiaroscuro wordt verstaan.

Ofschoon er dieper op wordt ingegaan, wil ik de volgende zin (p.116) ook nog citeren:
It (chiaroscuro) gives depth,and roundness, and space,; it also contributes infinitely to expression and sentiment; likeness, even. can be altered by the way in which this great power is managed.

Dus, de manier waarop de fotograaf de licht-donker verdeling 'gebruikt', kan eindeloos veel aan het beeld toevoegen ( of er een eigen inhoud aan geven). Ik beschouw de chiaroscuro als de ' door de fotograaf geinterpreteerde licht donker verdeling' met vele facetten: ruimte, gevoel etc.

De fotograaf zal anders tegen de chiaroscuro aankijken dan de beschouwer van het beeld. En zo heb ik wel kunnen vaststellen dat beschouwers van het beeld (schilderij of foto) de ervaring omschrijven met 'chiaroscuro'.

Omdat er heel wat fotografen en beschouwers zijn, kun je je voorstellen dat op dit complexe gebied een flinke spraakverwarring kan optreden. Het onderwerp is meer geschikt voor een mondelinge behandeling op een bijeenkomst.

Jed