Wensen aan allen voor een 'in hoofdzaak' gezond (zowel mentaal als fysiek) nieuw jaar 2005.
De rest proberen we er dan wel zelf van te maken.
En als het niet lukt, we hebben er dan toch voor 'zoveel' plezier aan gehad!

Fred